ul. Koszykowa 59, lok.15, 00-660 Warszawa
tel. 22 626 88 66
e-mail: biuro@kpeir.pl, rn@kpeir.pl
Nasza gazeta
Szukaj:

"Emeryci razem w walce o sprawiedliwość społeczną"

Zebranie Rady Naczelnej KPEiR

W dniu 15-06-2015r. odbyło się zebranie Rady Naczelnej KPEiR.
Na spotkaniu omawiano sprawy związane z bieżącą polityką Partii.
Podsumowano wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiano również sprawy związane z tegorocznymi wyborami do Sejmu i Senatu RP.
Poruszano także sprawy organizacyjne w KPEiR.
KPEiR gratuluje p. Andrzejowi Dudzie wyboru na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Życzymy, aby podstawowy postulat jednoczenia społeczeństwa polskiego został spełniony.

PREZYDIUM

Aktualności

Spotkanie przed wyborami samorządowymi na Stadionie Narodowym

Dnia 06-09-2014r. na Stadionie Narodowym ponad 40 organizacji lewicowych i związków zawodowych uczestniczyło w spotkaniu przed wyborami samorządowymi.

SLD – Lewica Razem ma wielkie szanse przerwać dominację prawicowych rządów

Z ramienia Krajowej Partii Emerytów i Rencistów wystąpiła Lilianna Pawłowska, przedstawiając postulaty naszej partii, które mogłyby poprawić byt emerytów i rencistów. 

KPEiR w wyborach na Prezydenta m. st. Warszawy popiera kandydata naszego sojuszniczego koalicjanta wyborczego SLD – Lewica Razem - p. Sebastiana Wierzbickiego.

Umowa koalicyjna z SLD

Dnia 29-08-2014r. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów podpisała umowę koalicyjną z SLD dotyczącą wyborów samorządowych.
Koalicja startuje w wyborach pod nazwą SLD – Lewica Razem.
Sygnatariuszami umowy koalicyjnej są:

- Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Unia Pracy
- Krajowa Partia Emerytów i Rencistów.

VIII Kongres KPEiR

W dniu 7 maja 20-14 roku w Warszawie odbył się VIII Kongres KPEiR. Kongres wybrał nowe władze partii oraz nakreślił dalsze perspektywy działania i przyjął Program Partii.

Przewodniczącym Krajowej Partii Emerytów i Rencistów został

Tomasz Mamiński

Delegaci wybrali nowy skład Rady Naczelnej, Członków Naczelnego Sądu Partyjnego oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Delegaci wystosowali Apel do kandydatów ubiegających się o mandat europosła w nadchodzących wyborach.

APEL delegatów na VIII Kongres Krajowej Partii Emerytów i Rencistów do kandydatów na Europosłów do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo !
Delegaci zgromadzeni w dniu 7 maja 2014 roku na obradach Kongresu w Warszawie stwierdzają, że występują rażące i niesprawiedliwe dysproporcje w wysokości otrzymywanych rent i emerytur przez Seniorów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Te dysproporcje mogą być jeszcze większe po przyjęciu przez Polskę waluty euro.
Apelujemy w imieniu ludzi starszych i schorowanych, ludzi naszego pokolenia, do kandydatów z różnych partii politycznych ubiegających się o mandat Parlamentu Europejskiego, o czynne włączenie do realizacji już zgłoszonego przez KPEiR projektu Europejskiej Karty Seniora. Realizacja postulatów tej karty pozwoli przybliżyć warunki życia polskich emerytów i rencistów do rodziny emerytów zamożniejszych krajów Unii Europejskiej.

VIII Kongres
Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Warszawa 7 maja 2014 rok.

Posiedzenie Rady Naczelnej KPEiR

W dniu 12 marca 2014 r. o godz.12,00 odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej KPEiR. Na posiedzeniu podjęto ważne uchwały i decyzje. Porządek posiedzenia:

  • Ustalenie daty Zwyczajnego 8 Kongresu KPEiR
  • Zasady wyboru delegatów na Kongres
  • Powołanie zespołu organizacyjnego Kongresu.
  • Przyszłość i rozwój KPEiR.
  • Sprawy organizacyjne.

Rada Naczelna KPEiR podjęła następującą uchwałę: Krajowa Partia Emerytów i Rencistów zwołuje na dzień 07 maja 2014r. o godz. 12.00 8 Kongres KPEiR, który odbędzie się w Domu Chłopa w Warszawie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad.4 Dalsze dyskusje w sprawie rozwoju i przyszłości KPEiR zostają przeniesione na obrady 8 Kongresu KPEiR, który podejmie stosowne uchwały.

Wszelkie prawa zastrzezone (c) krajowa partia Emerytów i Rencistów
©Copyright by Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. All rights reserved. Design by NeoArt.Eu. Hosting IDhost.pl.